Služby, ktoré Vám ponúkame

SANITAX sa zaoberá odstraňovaním a likvidáciou materiálov obsahujúcich azbest z najrôznejších objektov a technológií.

Súčasná legislatíva ustanovuje podmienky pre prácu s azbestom, ktorou sa chránia nielen pracovníci, ale aj okolie stavby a následne užívatelia objektov.

Pre túto špeciálnu činnosť sme vybavení potrebnou technológiou, znalosťami, skúsenosťami a nevyhnutnou licenciou.

S čím Vám SANITAX môže pomôcť

 • Vypracovanie projektu sanácie a odstránenia
 • Zaistenie schválenia plánu likvidácie príslušným orgánom štátnej správy
 • Odstránenie azbestových materiálov
 • Demolácia azbestových objektov
 • Čistenie priestorov kontaminovaných azbestovým prachom
 • Sanácia azbestu pomocou chemických prípravkov
 • Odvoz a likvidácia azbestu na miesta príslušných skládok

Zastarané a často nevyhovujúce riešenie vodovodných, kanalizačných a plynových inštalácií trápi väčšinu obyvateľov starších bytových domov, životnosť potrubí a spotrebičov sa tu často končí. SANITAX preto odporúča komplexnú renováciu vodovodných, kanalizačných a plynových inštalácii, ktorá zahŕňa výmenu stúpacích aj ležatých rozvodov. A keďže každá renovácia si vyžaduje komplexný prístup pred samotným vykonaním renovácie SANITAX odporúča detailný prieskum existujúcich inštalácií a v prípade potreby vyhotovenie projektu.

S čím Vám SANITAX môže pomôcť

 • Výmena stúpačiek (stúpacích rozvodov)
 • Výmena rozvodov studenej vody
 • Výmena rozvodov teplej vody
 • Výmena cirkulačného rozvodu
 • Výmena rozvodov plynu
 • Výmena kanalizačného potrubia

Výmena ležatých rozvodov

 • Výmena rozvodov studenej vody
 • Výmena rozvodov teplej vody
 • Výmena cirkulačného rozvodu
 • Výmena rozvodov plynu

Výmena hlavných a sekčných uzáverov vody a plynu

Tepelná izolácia potrubných systémov teplej vody a kúrenia

Výmena a plombovanie meračov studenej vody (SV) a teplej vody (TÚV) v bytoch

S čím Vám SANITAX môže pomôcť

Vonkajšie rozvody – montáž, oprava, rekonštrukcia

 • Vodovodné prípojky
 • Kanalizačné prípojky
 • Odvodňovacie systémy

Vnútorný vodovod

 • Montáž, rekonštrukcia a oprava vodovodného potrubia
 • Montáž a výmena požiarnych armatúr a príslušenstva
 • Montáž a výmena meračov studenej vody (SV) a teplej vody (TÚV)

Vnútorná kanalizácia

 • Montáž, rekonštrukcia a oprava kanalizačného potrubia
 • Monitoring a prečistenie potrubia
 • Výmena strešných a odpadových zvodov

Plyn

 • Revízia, opravy, montáž prípojok
 • Oprava regulátorov tlaku plynu
 • Zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • Utesnenie plynovodu systémom Plynotes

Kúrenie

 • Montáž, rekonštrukcia a oprava kúrenárskych rozvodov
 • Montáž, demontáž a výmena vykurovacích telies (radiátorov)
 • Montáž, demontáž a výmena termostatických hlavíc

Zariaďovacie predmety

 • Montáž a výmena (záchodov, umývadiel, vaní, sprchovacích kútov, pisoárov, batérií, drezov)

Obnova bytových domov

 • Výmena okien, vstupných brán, zasklených (Copilitových) stien pri schodisku a výťahoch bytového domu
 • Montáž a výmena protipožiarnych zárubní a dverí
 • Montáž a výmena bezpečnostných mreží s čipom
 • Montáž a rekonštrukcia schodiskových a balkónových zábradlí

Ďalšie činnosti

 • Výkopové, zemné a búracie práce
 • Drobné stavebné práce
 • Odborné poradenstvo