Základné informácie:

SANITAX úspešne podniká na Slovenskom trhu viac ako dve desaťročia. Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite. Vieme reagovať aj na náročnejšie požiadavky zákazníkov. Máme stabilnú pozíciu na stavebnom trhu, ktorú chceme ďalej upevňovať kvalitne odvedenou prácou a ústretovým prístupom k zákazníkom.

Naša stratégia:

 • Realizácia stavebných, kanalizačných a vodoinštalačných prác je naším hlavným predmetom podnikania a preto sa sústredíme výhradne na ne

 • Využívame našu značku a skúsenosti našich zamestnancov

 • Predvídame riziká spojené s podnikaním

 • Presadzujeme ekologicky šetrné postupy a technológie

 • Dodržiavame etické zásady, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia

 • Kladieme dôraz na prijímanie a profesijný rozvoj našich zamestnancov

 • Sledujeme najnovšie trendy a využívame ich potenciál

Naše ciele:

 • Predchádzame neprijateľným finančným rizikám

 • Minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie

 • Máme negatívny postoj voči úplatkárstvu alebo porušovaniu súťažného prostredia

 • V mieste realizácie našich projektov dbáme o bezpečnosť našich zamestnancov, našich dodávateľov a verejnosti

 • Projekt odovzdávame vždy v najvyššej možnej kvalite s cieľom zlepšiť spokojnosť našich zákazníkov

Naši zákazníci:

 • Medzi našich zákazníkov patria väčšie a menšie obchodné spoločnosti, väčšie a menšie správcovské spoločnosti bytových domov, zástupcovia verejného sektora i jednotlivci.